Předchůdci Běhu vítězství v Lánech

Zpět do historie

Novodobá historie tradičního Běhu vítězství v Lánech vznikla díky oddílu ledního hokeje TJ Sokol Lány v sezóně 1972-1973. Zatímco se pomalu blížíme k jubilejnímu 50. ročníku, mohli bychom letos slavit již 70 let od prvního běhu. Jak dokládají lánské kroniky, asi byl náš běh inspirován mnohem staršími událostmi z dob, kdy se v Lánech radost z konce války mísila s během doby.

Jan Novák (13. 4. 2019)

Kronika Lány 1940-1957, rok 1949, strany 177 a 178

http://www.obec-lany.cz/img/kronika/kronikalany_1940-1957/#177/z

Slavnost „Vítězství“

  1. května uspořádala M.R.O. v Lánech slavnost „Vítězství“, která byla rozvržena skutečně na celý den. V místní škole byla od 9 hod. do 12 a od 13 do 17 hod. výstava knih "Mladá Fronta". V 9.30 hod byl v sokolovně sraz sokolského dorostu a členstva a o 10. hod. utvořen byl před sokolovnou průvod. V předu byli sportovci všech složek lánské tělovýchovy dorost a členstvo, pak dechová hudba O. Štěpánka, za ní početná skupina hradní stráže, pak sportumilovné obecenstvo lánské. Tento průvod dal se za zvuků hudby na pochod obcí nahoru za bránu k budově lesní správy č. 140, kde byl start i cíl provedeného pak „Běhu vítězství“.

Běh tento konal se z iniciativy Klubu čsl. tělovýchovných a sportovních novinářů a pořádala jej všude Čsl. Obec sokolská. Byl to první masový běh Čsl. mládeže a má v letech příštích symbolizovat věčné vítězství jara nad zimou, mladiství svěžesti nad odumíráním, pokroku nad stárnutím, má i připomenouti slavné vítězné dny z května 1945, které nepřinesly jen novou svobodu a zničení okupantů, ale základ k budování lidově demokratického státu.

Této skutečnosti vzpomněla tělocvičná jednota „Sokol Lány“ „Během Vítězství“, který se konal za účasti 85 startujících, mezi nimi 15 vojínů hradní stráže. Dívky startovaly od 13-14 let 600 m, od 15-16 let 1000m, a od 17-18 let 1200 m, hoši od 13-14 let 800 m, od 15-16 let 1200 m, od 17-18 let 1800 m, muži 3000 m. Po dobu těchto běhů byl u startu koncert, který poslouchalo asi 120 osob.

Odp. ve 14 hod. byl sraz občanstva u brány odkud byl průvod na místní hřbitov, v předu neseny byly 2 prapory, pak šla školní mládež s učiteli, hudba, početná skupina hradní stráže s automaty, sbor hasičů lánských, M.N.V. příslušníci K.S.Č., komise žen K.S.Č. a další lánští občané. Průvod šel obcí na hřbitov, kde shromáždil se kolem hrobu tem ležících rudoarmějců, kterým komise žen K.S.Č. postavila za 16 tisíc Kčs. černý mramorový památník, jenž byl proslovem členky Marty Reichlové z Lán č. odevzdán veřejnosti. Hudba zahrála hymny čsl. a sovětskou a po zahrání Internacionály šla školní mládež na proti ke hrobu rodiny Masarykovy, kde sborem přednesla báseň a položila kytici. Ze hřbitova šel průvod k pomníku padlých, kde mládež položila věnec a hudba hrála píseň „Hoši od Zborova“.

Pak šel průvod k lípě „Svobody“, předseda M.R.O. Jos. Blín, pozdravil přítomné, načež jeden školák přednesl báseň. Po něm ujal se slova předseda M.N.V. Václ. Albrecht, který ve svém projevu objasnil význam toho dne a doby vůbec. Pak zahrána "Píseň práce" a pořadatel J. Blín, díkem za účast slavnost ukončil. Hudba pak koncertovala u lípy do 18 hod. a večer byla v sokolovně taneční zábava. V 16 hod. toho dne konala se také k svátku matek, ve školní tělocvičně "Besídka" dítek z lánské mateřské školky, která byla velmi četně navštívena. Zajímavé pohádkové obrazy nacvičila s dětmi jejich učit. sl. M. Novotná. Besídka se všem návštěvníkům líbila. Vstupné bylo dobrovolné.

Kronika Lány 1940-1957, rok 1951, strana 217

http://www.obec-lany.cz/img/kronika/kronikalany_1940-1957/#217/z

6. výročí našeho osvobození

  1. května v 8 hodin ráno byl proveden „Běh vítězství“, na kterouž dobu byl i stanoven sraz účastníků slavnosti výročí osvobození. Přesně v 8 hodin vyšel od brány průvod s hudbou, který nejprve zastavil u pomníku padlých. Tam byla zahrána hymna a položena kytice. Krátký projev měl říd. učitel Ant. Skála. Odtud šel průvod kolem školy na hřbitov k hrobům Rudoarmějců. U hrobu Rudoarmějců měl projev V. Borč a po zahrání sovětské hymny byly i zde položeny kytice. Po té šel průvod s hudbou před sokolovnu, kde byl rozchod.

Kronika Lány 1940-1957, rok 1953, strana 248

http://www.obec-lany.cz/img/kronika/kronikalany_1940-1957/#248/z

Počasí – sníh

Z 9. na 10. května napadlo 5 cm sněhu a byl mráz -5°C.
10. května dopoledne déšť se sněhem a k večeru opět sníh.

Běh vítězství

  1. května uspořádala dobrovolná sportovní organizace Tatran, dříve Sokol „Běh vítězství“. Účast malá.

Kronika Lány 1940-1957, rok 1954, strana 264

http://www.obec-lany.cz/img/kronika/kronikalany_1940-1957/#264/z

Oslava 8. května

  1. května pořádala ROB spolu s DSO Tatran Lány oslavu 9. výročí osvobození Čs. republiky rudou armádou. V 16.45 hod. byl proveden „Běh vítězství“ a v 18.30 hod. byl slavnostní průvod obcí s hudbou O. Štěpánka k hrobům Rudoarmějců na místní hřbitov a pak k pomníku padlých před zámkem. Proslov u hrobu Rudoarmějců i u pomníku padlých měl s. Antonín Fencl. Účast dobrá.

Kronika Lány 1940-1957, rok 1955, strana 264

http://www.obec-lany.cz/img/kronika/kronikalany_1940-1957/#278/z

Oslava výročí Osvobození: 2. běh vítězství

  1. května v 18 hodin pořádala Dobrovolná Sportovní organizace Tatran Lány, v rámci oslav „Desátého výročí osvobození“, běh vítězství. Manifestačního běhu se hlavně zůčastnilo žactvo místní školy a členové sportovních odborů Tatran.

Kronika Lány 1940-1957, rok 1956, strana 295

http://www.obec-lany.cz/img/kronika/kronikalany_1940-1957/#295/z

Běh vítězství

  1. května pořádal místní výbor NF v Lánech za technického vedení T. J. Tatran Lány „Běh vítězství“. Sraz účastníků byl v 16.45 h. u brány. Před odstartováním dospělých vyběhlo 80 školních dětí za vedení K. Kestnera. Dospělých, převážně členů Tatran a SNB běželo 31. Start byl v 17 hodin s cílem u pomníku padlých.

Kronika Lány 1940-1957, rok 1957, strana 315

http://www.obec-lany.cz/img/kronika/kronikalany_1940-1957/#315/z

Běh vítězství

Dne 5. května pořádala t. j. Tatran Lány tradiční „Běh vítězství“. Za sychravého počasí se běželo od brány k pomníku padlých před zámkem. Vzhledem k nepříznivému počasí bylo poněkud méně účastníků než jiná léta.

Kronika Lány 1958-1969, rok 1958, strana 54

http://www.obec-lany.cz/img/kronika/kronikalany_1958-1969/#54/z

Tělovýchova a sport

Přehled činnosti tělocvičné jednoty Tatran Lány ...
Další činnost se projevila při zajištění Běhu vítězství, ...

Kronika Lány 1970-1978, rok 1973, strana 172

http://www.obec-lany.cz/img/kronika/kronikalany_1970-1978/#172/z

Běh vítězství v rámci oslav osvobození se konal 13. května v zámeckém parku. Běh organizovala T.j. Sokol a ZDŠ. Celkem bylo 7 kategorií, od první třídy až po dospělé ženy a muže. Podrobněji bude psáno v kapitole Sokol.