Registrace

Pro nový ročník bude opět aktivní na jaře 2025.

Přihlášky

  • Elektronicky přes přihlašovací formulář - nejpozději den předem do 14.00.
  • Nebo v den závodu na místě - nejpozději 30 minut před startem příslušné kategorie.
  • Rozhodující pro zařazení do kategorií je rok narození, nikoliv věk v den závodu.
  • Závodníci mohou startovat pouze ve své věkové kategorii.

Prezence

V blízkosti hlavního vstupu do zámeckého parku pod zámeckým skleníkem, v den závodu od 7.30 hodin. Všichni závodníci jsou povinni se prezentovat a vyzvednout si startovní číslo nejpozději půl hodiny před startem své kategorie. Řazení na start je 5 minut před startem v místě startu kategorie.

Startovné

Startovné se platí hotově při prezenci.

  • Děti a mládež do 18 let 30 Kč
  • Dospělí 100 Kč
  • Účastníci „Běhu pro zdraví“ startovné neplatí