Registrace

Vážení sportovní přátelé,

z pověření ředitele závodu BV p. Karla Skleničky Vám sděluji, že 48. ročník Běhu vítězství zámeckým parkem, který se měl konat 8. května 2020 se bohužel nebude konat z důvodu pandemie koronaviru. Tento ročník původně přesunutý na 8. 5. 2021 se přesouvá až na 8. 5. 2022. Věříme, že příští rok bude příznivější a všichni se ve zdraví sejdeme.

Sportujte v mezích dnešních možností a utužujte své zdraví.

Za přípravný výbor Alena Hořejší
Pro nový ročník bude opět aktivní na jaře 2022.

Přihlášky

Oddíly a jednotlivci se mohou přihlásit prostřednictvím přihlašovacího formuláře, a to nejpozději den předem do 14.00. Dále je možné se přihlásit v den závodu, nejpozději však 30 minut před startem příslušné kategorie. Závodníci startují pouze ve svých věkových kategoriích.

Prezence

V blízkosti hlavního vstupu do zámeckého parku. Činnost zahájena v den závodu od 7.30 hodin. Všichni závodníci jsou povinni se prezentovat nejpozději půl hodiny před startem své kategorie. Při prezentaci každý závodník uhradí startovné a obdrží startovní číslo.