Registrace

Pro nový ročník bude opět aktivní na jaře 2020.

Přihlášky

Oddíly a jednotlivci se mohou přihlásit prostřednictvím přihlašovacího formuláře, a to nejpozději den předem do 14.00. Dále je možné se přihlásit v den závodu, nejpozději však 30 minut před startem příslušné kategorie. Závodníci startují pouze ve svých věkových kategoriích.

Prezence

V blízkosti hlavního vstupu do zámeckého parku. Činnost zahájena v den závodu od 7.30 hodin. Všichni závodníci jsou povinni se prezentovat nejpozději půl hodiny před startem své kategorie. Při prezentaci každý závodník uhradí startovné a obdrží startovní číslo.