Propozice 2016

44. ročník BĚHU VÍTĚZSTVÍ zámeckým parkem 8. května 2016

Rozpis a organizace

Pořadatel

Tělocvičná jednota SOKOL Lány ve spolupráci se ZŠ Ch. G. Masarykové pod záštitou Obce Lány

Datum konání

8. května 2016, začátek v 8.30 hodin

Vedoucí činovníci závodu

ředitelKarel Sklenička
hlavní rozhodčíMgr. Milan Dvořák
organizační pracovníkAlena Hořejší
koordinátor závoduJosef Hložek
vedoucí tratíIng. Vlastimil Hořejší, Miloš Sklenička, Ing. Petr Chalupa
startérIng. Miroslav Hořejší
hlasatelMgr. Jiří Ladra, Ing. Barbora Ladrová
hlavní pořadatelIng. Oldřich Novák
prezentaceHana Mesárošová

Soutěž

Závod je soutěží jednotlivců. Soutěží se v kategoriích mládeže a dospělých dle tohoto rozpisu. Rozhodující pro zařazení do kategorií je rok narození, nikoliv věk v den závodu.

Přihlášky

Oddíly a jednotlivci se mohou přihlásit prostřednictvím přihlašovacího formuláře na beh.lany.cz, a to nejpozději den předem do 14.00. Dále je možné se přihlásit v den závodu, nejpozději však 30 minut před startem příslušné kategorie. Závodníci startují pouze ve svých věkových kategoriích.

Závodiště

Nachází se v zámeckém parku u zámeckého rybníku. Použijte vstup do areálu zámeckého parku od kasáren.

Prezentace

Na prostranství u zámeckých koníren nedaleko vstupu od kasáren. Činnost zahájena v den závodu od 7.30 hodin. Všichni závodníci jsou povinni se prezentovat nejpozději půl hodiny před startem své kategorie. Při prezentaci každý závodník uhradí startovné a obdrží startovní číslo. Řazení na start je 5 minut před startem v místě startu kategorie.

Tratě

  • Dětská trať 60 m je travnatá.
  • Tratě žactva a dorostu vedou po parkových pískových cestách.
  • Trať žen - 3770 m - jeden velký okruh.
  • Trať mužů - 7540 m - dva velké okruhy.
  • Velký okruh je převážně pískový, částečně asfaltový.

Ceny

První tři závodníci jednotlivých kategorií obdrží diplom a věcnou cenu. Vítěz v kategorii starší žáci a žákyně a absolutní vítězové v kategoriích mužů, žen a veteránů (muži nad 40 let) obdrží kromě výše uvedených cen ještě putovní poháry, které nesou jména vítězů jednotlivých ročníků. Poháry jsou trvale putovní. Držitel tohoto poháru je povinen jej vrátit nejpozději 1 měsíc před konáním dalšího ročníku na Obecní úřad v Lánech. Z účastníků "Běhu pro zdraví" bude po ukončení závodu vylosován jeden závodník, který obdrží věcnou cenu bez ohledu na umístění.

WC

V prostorách závodiště.

Program závodu

8.30Zahájení
Kategorie dětí a žactva
startkategorierok narozenítrať
8.355. Přípravka mladší dívky (~ 7 - 8 let)2008 - 2009260 m
8.456. Přípravka mladší chlapci (~ 7 - 8 let)
8.557. Přípravka starší dívky (~ 9 - 10 let)2006 - 2007540 m
9.058. Přípravka starší chlapci (~ 9 - 10 let)
9.159. Mladší zákyně (~ 11 - 12 let)2004 - 2005540 m
9.2010. Mladší žáci (~ 11 - 12 let)
9.251. Nejmladší dívky (~ do 4 let)2012 a mladší60 m
9.352. Nejmladší chlapci (~ do 4 let)
9.453. Předškolní dívky (~ 5 - 6 let)2010 - 2011260 m
9.554. Předškolní chlapci (~ 5 - 6 let)
10.0511. Starší žákyně (~ 13 - 14 let)2002 - 20031080 m
10.1012. Starší žáci (~ 13 - 14 let)
10.2013. Dorostenky (~ 15 - 17 let)1999 - 20011620 m
10.2014. Dorostenci (~ 15 - 17 let)
10.30Vyhlášení vítězů - děti, žactvo, dorost.
Kategorie dospělých
startkategorierok narozenítrať
11.0015. Ženy 18 - 34 let1982 - 983770 m
16. Ženy 35 - 44 let1972 - 81
17. Ženy 45 let a starší1971 a starší
18. Muži 18 - 29 let1987 - 987540 m
19. Muži 30 - 39 let1977 - 86
20. Muži 40 - 49 let1967 - 76
21. Muži 50 - 59 let1957 - 66
22. Muži 60 - 69 let1947 - 56
23. Muži 70 let a starší1946 a starší
11.5024. BĚH PRO ZDRAVÍbez rozdílu věku1270 m
12.20Vyhlášení vítězů - dospělí, losování vítěze Běhu pro zdraví, vyhlášení nejstaršího závodníka.

Poznámka:
Kategorie dorostenky a dorostenci mladší budou odstartovány společně.
Totéž platí pro hlavní závod (ženy jeden velký okruh, muži dva velké okruhy).
V kategorii muži a ženy je maximální měřený čas 60 minut.

Běh pro zdraví

Pro všechny, kdo si chtějí ověřit vlastní zdatnost. Společný start, trať 1270 m. Vítěz je určen losem. Běž jak můžeš, když nemůžeš, odpočiň si - ale pokračuj!

Další informace

Námitky lze podat do 10 minut po vyhlášení výsledků jednotlivých běhů písemně s vkladem 50 Kč, který v případě zamítnutí námitek propadne ve prospěch pořadatelů závodu. Závodníci startují na vlastní nebezpečí a zodpovídají za své lékařské prohlídky.

Startovné

Každý účastník běhu uhradí při prezentaci startovné ve výši:

  • děti a mládež do 18 let 20 Kč
  • dospělí 50 Kč
  • účastníci "Běhu pro zdraví" startovné neplatí

Organizační výbor BĚHU VÍTĚZSTVÍ přeje všem účastníkům
plný sportovní úspěch a hezký zážitek z krásného prostředí zámeckého parku v Lánech.